Recursos del CRP

A la Carta (catàlegs)

  • AVALUAR PER APRENDRE. Aquesta relació de documents s’han recomanat en el marc l’activitat formativa “Avaluar per aprendre”, inclosa en el Pla de Formació de Zona 2013-2014 i adreçada a caps d’estudi d’educació infantil i primària i coordinacions pedagògiques d’instituts.
  • ORTOGRAFIA I REDACCIÓ. Bibliografia de suport a l’activitat formativa de coordinació entre els centres de primària i secundària de Corbera de Llobregat.

Ipads a l’aula